Тампонен печат

Брандирането върху сувенири чрез тампонен печат става посредством прехвърляне на изображението от слабо релефна плака, в чиито вдлъбнатини има мастило, върху дебел и мек силиконов тампон и чрез него върху надписвания предмет.Тампонният печат е съвременен метод за брандиране на сувенири, който както ситопечата, позволява нанасяне на мастила върху разнообразни по вид повърхности. Предимството на този вид печат е, че дава малко по-добър детайл в сравнение със ситопечата, но до размери от 10 до 15 см. Чрез тампонен печат може да се брандират различни по форма сувенири в големи количества и за кратък срок - рекламни химикалки, моливи, запалки, бележници и други.