Сухо преге

Сухото преге е технология за надписване без мастило. След предварително изработване на клише и под влияние на натиск и топлина, се получава релефно изображение върху материала. Когато материалът е тънък (хартия, картон) се изработват 2 клишета (позитивно и негативно). Когато материалът е по-дебел (кожа, термоактивно платно) се изработва едно клише, и релефното изображение може да е изпъкнало или вдлъбнато. Сухото преге е технология за брандиране на бележници, папки и други сувенири изработени от кожа, картон или термоактивно платно.