Сублимационен печат

Сублимацията е процес, който се използва при отпечатване на изображения върху готови изделия. Процесът протича с поглъщане на топлина при прехода на сублимационните мастилата от твърдо в газообрано състояние (пáри) под въздействие на висока температура, с резултат пренасяне на изображението върху изделието след охлаждане. Тази технология е особено подходяща за пренасяне на изображения върху неправилни или ротационни повърхности. Преди да използвате технологията трябва да се уверите, че артикулите притежават необходимото специално покритие за този тип печат.
Сублимационният текстилен печат се използва за брандиране на рекламен текстил от полиестер или със специално покритие - тениски, торбички и др. При нагряване до нужната температура молекулите на полиестера се "отварят" и сублимационните мастила, които в това време се намират в газообразно състояние, могат да проникнат в полиестера. След прекратяване на въздействието на високата температура, молекулите на полиестера се "затварят" и така изображението остава на полиестера. Отпечатаните чрез сублимационен печат щампи имат по-дълготраен рекламен живот.