Формуляри

Рекламна агенция Дея предага печат на различни химизирани формуляри - стокови разписки, квитанции, кочани за поръчки, банкови формуляри, товарителници, фактури, полици и други. Те се печатат на химизирана хартия, която има специално покритие и се предлага в три разновидности: само предаваща или само приемаща (с едностранно покритие); приемаща и предаваща (с двустранно покритие). Този тип хартия се използва основно за производство на химизирани формуляри и фактури, които се попълват само от едната страна. Постоянните данни в този тип бланки се отпечатват предварително чрез офсетов или дигитален печат. Химизираната хартия се предлага в пет основни цвята: бял, жълт, зелен, син и розов

Стандартни формати

  • А4 – 210 x 297 mm
  • А5 – 148 x 210 mm

Довършителни процеси

  • перфорация за лесно късане
  • номерация
  • подвързване с картон