пластмасови PVC карти

Фирмените PVC карти с печат са продукти с многобройни приложения. Рекламна агенция Дея предлага печат на пластмасови PVC карти за различни приложения - банкова или клубна карта, клиентски карти, карти за отстъпки или бонуси, VIP карти, пропуски за контрол на достъп до помещения или до компютърни програми, карти за хотели, за телефонни услуги и други. Предлагаме и персонализация на PVC карти с идентификационни данни - номер, име, снимка, баркод, релефен печат на букви или цифри.  

  • Обикновена карта с печат  
  • Карта с магнитна лента
  • Безконтактна карта