Рекламна агенция ДЕЯ е един от водещите производители на стенни рекламни работни календари  – едносекционни, трисекционни и четирисекционни, джобни календарчета, настолни пирамиди и седмичници за Вашата рекламна кампания. Предлагаме персонализиране на работни календари с цветна глава и подложка по индивидуален дизайн.

Рекламна агенция ДЕЯ е един от водещите производители на бележници и предлага богат асортимент от формати и модели на еко бележници, бележници с дати, бележници без дати, настолни бележници, джобни бележници, седмичници и луксозни бележници за Вашата рекламна кампания. Рекламните бележници, които предлагаме, са изработени от висококачествени материали и могат да се брандират с различни видове печат.

Welcome to Advertising agency DEJA

Рекламни сувенири и печатна реклама

Рекламна Агенция ДЕЯ е на рекламния пазар повече от 20 години. Ние смe директен вносител на рекламни сувенири от Европейския съюз, Китай, Индия, Турция и други държави.

Ние сме един от големите производители на стенни и настолни календари и рекламни бележници с дати и без дати.

„Рекламна агенция Дея“ ЕООД започна изпълнението на проект по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Виж повече

На 31.07.2018 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ съгласно условията и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0864-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност и подобряване конкурентноспособността на "Рекламна агенция Дея" ЕООД“. Процедурата за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ е с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на книговезки нож“ 

Изтегли документи