UN-132 ВОДА 2019 Многолистен календар

14 - листен календар

Формат - 340 х 395 mm

Рекламна площ - 340 х 65 mm

Размери: 
340 х 395 mm
Брандиране: 
Наличност: 
Срок на доставка – 4-6 работни дни.
Мин. к-во: 
20
Цена (без ДДС)0,00лв
20% ДДС0,00лв
Цена (с вкл. ДДС)0,00лв